Gıda CODEX

virüslerle savaşan Lactobacillus Plantarum içermektedir.

2001 tarihli ve 2014te de revize edilmiş çok iyi bilinen FAO/WHO tanımı der ki: Yeterli miktarlarda uygulanan canlı mikroorganizmalar, konakçı üzerinde bir sağlık faydası meydana getirirler.. Buna rağmen dünya piyasalarında bu tanıma uymayan pek çok urun ‘probiyotik’ adi altında satılmaktadır.

Benzer olarak, ülkeler güvenli ve etkili probiyotikler için olması gereken özellikleri saptayan Codex Almentarus standartının geliştirilmesine ihtiyaç duymaktadırlar. Bu standard pazardaki tüm uygulayıcılar için, yani pazarda bu isle uğrasan herkes için, ayni seviyede kalite ve üretim gereklilikleri sağlamaya yöneliktir.

Nihai hedef, uygunluk kriterlerini saptamaktır, bu kriterler Codex üyesi ülkelerde ve onlar için uluslararası seviyelerde, sağlık alanında uygulamayı güvence altına almaktır.

CODEX (Birleşmiş milletler gıda ve tarım organizasyonu dünyadaki tüm gıda standartlarını ve kanunlarını yazan organizasyon) derki; probiyotikler yaşayan mikroorganizmalar olmalıdır. Dünyadaki piyasada satılanlar buna uymamaktadır. BACTOLAC hariç….

#probiyotik #probiotic #saglıklıyaşam #beslenme #sağlık #bactolac #macrocenter